นครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ | www.mydealfree.com 

ประกาศอัพเดท

นครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:15:44 น. เข้าชม 235 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นจ.ใหญ่ในภาคดวงอาทิตย์ออกเฉียงเหนือและเป็นแกนกลางบำเพ็ญการกลุ่มบุรีภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงนอกเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย เหม็นยางอุดรและเป็นศูนย์กลางกลางภูมิประเทศลุ่มน้ำโขง เดิมตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับภาราเวียงจันทน์ พระราชอาณาจักรล้านช้าง อุดรธานีได้รับการยกขึ้นให้เป็นเมืองยิ่งใหญ่ของหัวภาราฝ่ายเหนืออย่างเป็นทางการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวพาราฝ่ายทิศเหนือ คือ นครกุมภวาปี พาราหนองหาน นครนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกรุงเทพฯ 564 กม. มีอาณาจักรราว 11,730 ตาตารางกม. (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่) วรรณะที่ 4 ของภาคดวงตะวันออกเฉลียงเหนือ และยังมีอู่ความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งเพียงผู้เดียวของรัฐและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิเมืองที่อุดมปราศจากข้อเสีย เมืองอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีเขตปกครองกว้างขวางใหญ่ที่สุดในมณฑล ประจุบันอุดรธานีเป็นหมดไปกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งภูมิอากาศและทางถนนของภาคตะวันออกเฉียงทิศอุดร เป็นแกนกลางกลางคณะงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งเอ็ด 1ของภาคดวงตะวันออกทแยงทิศอุดรและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีศูนย์ทระสองทระสุมและธรรมเนียมปฏิบัติภาคตะวันออกย้วยทิศเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดีวิทยาพบว่า เขตพื้นที่ที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีในล่าสุด เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของปุถุชนมาตั้งแต่สมัยก่อนพงศาวดารเดา 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพเขียนหนังสือสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นแบบดีจนเป็นที่นับถือเหม็นยางอุดรยอมรับในกลุ่มเล่าเรียนวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีระหว่างเมืองว่า ชุมชนเล็กๆที่เป็นถิ่นที่อยู่ของบุคคลก่อนเรื่องเก่าแก่ที่เมืองอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเจริญในลำดับชั้นสูง และอาจถ่ายทอดความโตขึ้นนี้ไปสู่รัฐจีนก็อาจเป็นได้ โดยเฉพาะดุจยิ่งเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่เก่าหัวของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงแล้ว ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นธานีอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่สิงของปุถุชนสืบต่อมาอีกจนกระทั่งสมัยตำนานของกรุงสยาม นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพเขียนหนังสือปูนบนผนังพระอุโบสถที่ปรักหักพังเขตทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยเท้าบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ดังนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานชื่ออุดรธานีปรากฏในพงศาวดารแต่วิธีใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ภูมิประเทศที่เป็นจังหวัดอุดรธานีเกิดในประวัติศาสตร์เมื่อราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระผู้เป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงวิธานทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระกษัตริย์อติราชยกทัพไปช่วยรบ แต่เมื่อกองทัพไทยมาถึงพาราหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรนครหน้าด่านของพาราเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชาอติราชไม่สบายด้วยไข้ไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่ภาราหนองบัวลำภูนี่เองคาดคะเนว่าเคยเป็นประเทศที่มีความพัฒนามาตั้งแต่สมัยขอมเรืองแรง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น ธานีจังหวัดอุดรธานีได้มีส่วนกับการศึกการศึก พูดคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดภาราจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีสามีคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยุหะเจ้าอนุวงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่นครหนองบัวลำภู และได้ต่อต้านกับหมู่ไทยและชาวนครเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป จนกว่าในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คาดคะเนปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความลนลานขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี สัมพันธ์มาจากพวกฮ่อซึ่งพยุหะไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วครู่ พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาทาเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวริเริ่มร้ายขัดขืนเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายลำน้ำโขง และมีท่วงท่าจะสาหัส บาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระหม่อม ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคม เป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายทิศเหนือ ไปทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นมณฑลอุดรธานีก็ยังไม่มีขึ้นชื่อ พางแต่ปรากฏชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นอยู่กับนครจังหวัดหนองคายขึ้นการคุ้มครองกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นเข้าใจศิลปาคมนายทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีทุ่มเถียงกับประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวจากชาวตะวันตกเศลปรารถนาลาว เขมร และญวนเป็นเมืองขึ้น เอื้อนว่า "กรณีวิวาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระความสามารถญาณของบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อเยียวยารักษาเมืองไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแควโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิคำมั่นที่ทำขึ้นระหว่าง 2 รัฐ มีข้อตกลงห้ามมณฑลสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมอยู่ในแสงสว่าง 25 กม.ของฝั่งลำน้ำโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรบ่อยอยู่ที่ประเทศจังหวัดหนองคาย อันเป็นเมืองศูนย์กลางของหัวพาราหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมเป็นบริวารใหญ่สำเร็จร. จำต้องอพยพขับเคลื่อนย้ายลึกเข้ามากระทั่งถึงหมู่บ้านแห่งเพียงผู้เดียวชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งบุรีอุดรธานีสมัยปัจจุบัน) ***งจากฝั่งสายน้ำโขงกว่า 50 กิโล เมื่อทรงพินิจเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิสมควรสม เนื่องด้วยมีที่อยู่น้ำดี เช่น หนองนาเกลือสมุทร (หนองเข้าใจสมัยปัจจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นชัดศิลปาคมทรงบงการให้ตั้งสูญสิ้นมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่ามณฑลอุดรธานีได้อุบัติขึ้นโดยนึกไม่ถึงเพราะเหตุทางด้านความคงที่และการพาราระหว่างประเทศ อีกทั้งเหตุทางราชการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต แบบไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาปรากฏในชื่อประเทศจนถึงกะปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งภาราจังหวัดอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพ เนติต้นโพธิ์") บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีแนวทางพระบรมราชวโรงการให้จัดตั้งพาราอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นศูนย์กลางของมณฑลอุดร ทั้งหมด บุรี อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาในสมัยนั้น หลังการเปลี่ยนการบริหารจากแนวทางสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นแนวทางระบบประชาธิปไตย ครั้นวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการชำระท่าทางการเหม็นยางอุดรปฏิบัติงานร.ผืนดิน งดการบริหารในระบบมณฑลในส่วนภูมิภาคยังคงเหลือหลอเฉพาะเมืองและอ.แต่มณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือเพียงจังหวัด "อุดรธานี" เฉพาะ อย่างไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีคณะงานราชการด้านการดูแลของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคที่แสดงรูปร่างของศูนย์กลางการคุ้มครองในพื้นที่อิสานตอนบน เช่น สำนักบริหารการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นต้น ถิ่นท่องท่องเที่ยวทางเทพนิรมิต[แก้] สวนทั่วไปหนองแจ่มแจ้ง สวนธารณะหนองกระจ่าง อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมชาติ(สวนลิง),วัดถ้ำผาทางสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3จ.ข้างในวนอุทยานสิงขรสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี ทำนบห้วยหลวง อ.มณฑลอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.ภาราอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานเรื่องเก่าแก่ภูบาท,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกพิมานทอง,น้ำตกผาทอง(หน่วยรักษาสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานภูสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,หนองน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูตีนต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ซอกเขาขาด) อำเภอบ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงโต อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บคำพูดหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราชสีห์) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(คณะปกป้องสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคนรัก,รอยรอยพระบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมทรัพย์สมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ แหล่งท่องเตร็ดเตร่ทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยา[แก้] ที่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักประเทศบุรีจังหวัดอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงชัดศิลปาคม อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน พระพุทธบาทหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อ.บ้านผือ วัดพระพุทธบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักภาราจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อำเภอนคร วัดพระมัชฌิมาวาส อ.นครอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือสมุทรเกลือสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์ดูแล ถ้ำสิงโต อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อำเภอประเทศ วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สานุศิษย์หลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันอกทันใจ) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร ถิ่นวิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อำเภอมณฑลอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบุณฑริก(วัดภูบาทา)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องเครา ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาจุน ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิจริงโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ลูกศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ แหล่งท่องท่องเที่ยวศิลปขนมธรรมเนียมจารีตและกิจกรรม[แก้] งานบูชากรมหลวงแจ่มแจ้ง อ.เมือง ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานบูชาเสาหลักมณฑล มกราคม ของทุกปี งานสังเวยบูชาศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานสักการะรอยเท้าต้นบัวบก อ.บ้านผือ จัดเขตวัดพุทธเจ้าบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ พระจันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนข้าวปลาอาหาร สงกรานต์นครอุดรธานี อำเภอภาราอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี เขตสวนหลวงหนองกระจ่าง และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานระเบียบแบบแผนบุญบั้งไฟล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงเดือน 6 งานบุญไฟพะเนียงกือ(บั้งไฟ10ล้าน)ชื่องาน มองศิลป์ถิ่นภูไทเอ้ไฟพะเนียงใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดมณฑลสวนส่วนรวมหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานแต่งตั้งอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นภูไทเรื่องเก่าแก่ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดมณฑลลานภารกิจจัดการอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานรีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกฝนของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์ดูแล ในช่วงดวงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดธานีจังหวัดอุดรธานี อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักประเทศอำเภอบ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานเยี่ยงอย่างบุญประทัดคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร อู่ออกตัวผ้าพื้นภารา บ้านป่าข่า ตำบลนาข่า อ.มณฑลอุดรธานี งานทุ่งศรีนคร งานกาชาด จังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีพารา จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางเชื่อมการท่องเตร็ดเตร่กับบุรีใกล้คู่เคียง[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอตัว อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนเรื่องเก่าแก่ภูบาท-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่มเติม-หาดตำรา-แก่งคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-จังหวัดหนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-ตะพานสันถวไมตรี-ท่าอยู่-ศาลาแก้วกู่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันดินอุบลรัตน์-วัดพระพุทธบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อสร้างสรรค์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระพระราชวังภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปัญญาสามารถรื่นเริง-วัดถ้ำสุมณฑา-เขื่อนน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-คันดินลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-เขื่อนกั้นน้ำลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนหลวง/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมกู่เรียกว่า หนองนาเกลือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัว พาราเพื่อเป็นเกียรติยศแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงแจ่มแจ้งศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลประเทศอุดรธานีได้กระทำการปฏิรูปหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพื่อให้ถวายเป็นราชสักการะแด่บาทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวพันในวโรกาสทรงเจริญเติบโตพระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยแถวตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดงามมาก ทำตะพานเกี่ยวระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอโมง และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีราษฎรไปพักผ่อนและออกเขี้ยวเล็บกายเป็นโควตามาก ทางด้านทิศอาทิตย์ตกเฉียงเหนือจะมีพระที่พักหนองชัดซึ่งเคยเป็นที่ตีตราของบาทาสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวแผ่นดินประจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนสาธารณะหนองสิม เป็นสวนส่วนกลางในย่านตำบลที่จะให้บริการแก่ข้าแผ่นดินเหตุด้วยเป็นสถานที่ใช้ในการออกศักดากาย พักผ่อน ซึ้งชั้นในได้มีการจัดตำแหน่งที่ตั้งเพราะด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนสาธารณะอัมพุชินี เป็นสวนส่วนรวมเพื่อใช้ออกศักดากายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ราษฎรในภูมิประเทศได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนส่วนกลางหนองบัวตั้วอยู่ชั้นในเขตอำเภอประเทศอุดรธานี ในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกพฤกษาอ่าไว้วิธีสวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนหลวงสระบัวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกติจ.อุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดจังหวัดอุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วรรษกัณฑ์มหาราชินี ภาคดวงอาทิตย์ออกเลี่ยงเหนือ อุทยาน[แก้] อุดรธานีเป็นบุรีที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งภูและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็น1ใน5จ.(จังหวัดนครราชสีมา-แควมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-สายน้ำชี-แควพรหม-สายธารเชิญ,เลย-สายน้ำเลย-ลำน้ำพอง-สายน้ำเหือง,อุดรธานี-ลำน้ำการสู้รบ-ห้วงน้ำปาว-สายธารห้วยหลวง,จังหวัดสกลนคร-สายน้ำศึกสงคราม-ลำน้ำพุง-ลำธารก่ำ) ที่เป็นที่อยู่ต้นน้ำสายน้ำที่สำคัญของภาคดวงตะวันออกเฉลียงทิศเหนือ มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ประธานอย่างนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านเป็นประกาย ตำบลนายูง อำเภอนายูง ธานีอุดรธานี(อุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำแผนการท่องเดินทางเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมสวนแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมการข่าวเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดจังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู มีคณะดูแลสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่บุรีอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,อุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว บุรีจังหวัดสกลนคร มีคณะคุ้มครองสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอจ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ เมืองอุดรธานี วนอุทยานพนมสวนกวาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด ธานีอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูตีนต้นบัวบก ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลภาราพาน อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่ทำเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอมณฑล จ.จังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำการเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี จ.จังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าลำปาว ที่ทำการเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่มณฑลแหลมโนนลอยเมฆ ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ เมืองกาฬสินธุ์(โดยตลอดตำแหน่งที่ตั้งอ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์และทำเลที่ตั้งอ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ บุรีอุดรธานี) ถิ่นท่องเตร็ดเตร่ล่องแพที่ประธาน[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องเที่ยวพระจันทร์มิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพื่อให้ปรับปรุงระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพฝายลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพคันนาห้วยหลวง อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี สถานที่เด่นทางพงศาวดาร/พิพิธภัณฑ์[แก้] สวนวิชาประวัติศาสตร์ภูตีน ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูบาทอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อ.พารา พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่จรัส โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ดวงจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชากรประชุมคืบหน้าราม อ.ประเทศอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดวิมาน อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่บุญดวงจันทร์ กมโล วัดป่าความสงบสุขกาวาส อำเภอไชยวาน แหล่งทำความเข้าใจและท่องเที่ยวเชิงเรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.มณฑลอุดรธานี

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

pussy888 และเกมสล็อตออนไลน์ กับ pussyplay888

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 16 ก.พ. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 19 ครั้ง

Saking789 เกมคาสิโน บาคาร่าออนไลน์ เว็บเดิมพันที่เล่นเท่าไหร่ก็มีแต่ได้

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 12 ก.พ. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 38 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก พีวีซี ราคาถูก จัดส่งฟรี ถึงบ้าน

() - แม่และเด็กผลิตภัณฑ์เด็ก 3 ธ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 176 ครั้ง

อยากเป็นเจ้าของแบรนด์มาทางนี้ OKBeauty Supply ราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง 99,000 บาท Tel: 0944320505 K.Ball

() - เสริมสวย สุขภาพอื่นๆ 21 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 59 ครั้ง

รับบรรจุอาหารเสริมลงแผง แพ๊คสินค้าลงกล่อง บรรจุครีมด้วยเครื่องอัตโนมัติ และซีนพลาสติก Tel: 0944320505 K.Ball

() - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 22 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 53 ครั้ง

ขายส่งโบท็อกซ์ลดกรามฟิลเลอร์เติมเต็มกลูต้าไธโอนยาฉีดผิวขาวของแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ จำหน่ายโดยดีเทลยา

() - เสริมสวย สุขภาพอื่นๆ 14 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 60 ครั้ง

ขายส่งกลูต้าไธโอน, ขายส่งกลูต้าแบบฉีด, ขายส่งยาขาวแบบฉีด, ยาขาวแบบฉีดราคาถูก, กลูต้าแบบฉีด, กลูต้าไธโอนแบบฉีดถูก

() - เสริมสวย สุขภาพอื่นๆ 4 มี.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก คอกเด็ก คอกเด็กพีวีซี ที่กั้นคอกเด็ก

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 17 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 469 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก,คอกกั้นเด็กราคาถูก,รั้วกั้นเด็ก,ที่กั้นเด็ก,คอกกันเด็ก,ที่กั้นคอกเด็ก

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 24 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 634 ครั้ง

allmaxbet เว็บบาคาร่าออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ ไม่ต้องทำเทิร์น ถอนไม่จำกัดครั้ง ฝากขั้นต่ำเพียง 50 บาท จ่ายสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อบิล ยูสเดียวจบครบทุกเกมส์

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 8 ธ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 139 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:15:44 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ลงโฆษณาฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน