เหม็นยางอุดรธานี | www.mydealfree.com 

เหม็นยางอุดรธานี

ลงประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2560 17:07:09 น. เข้าชม 197 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

ต้นยางพารา ต้นยางพารา เป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นอุบาทบริเวณลุ่มน้ำแอมะซอน มณฑลบราซิลและเมืองเปรู ทวีปอเมริกาใต้ โดยชาวพื้นนครเอิ้นว่า "เกาชู" (cao tchu) แปลว่า พฤกษ์ร่ำไห้ ตราบใดปี พ.ศ. 2313 (ค.ศ. 1770) โจเซฟ พรีสต์ลีย์ พบว่ายางรอบรู้นำมาลบรอยดำของดินสอได้ จึงเรียกว่ายางลบหรือตัวลบ (rubber) ซึ่งเป็นคำยากใช้ในมณฑลประเทศอังกฤษและแว่นแคว้นเนเธอร์แลนด์เท่านั้น เวทีของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริกาใต้แต่เก่าอยู่ที่รัฐปารา (Pará) ของรัฐบราซิล ยางชนิดนี้จึงมีชื่อเอิ้นว่า ต้นยางพารา พันธ์ยางพาราเหม็นยางอุดรธานี หลักในการออกเสียงใช้จำพวกยาง เนื่องมาจากผลเก็บเกี่ยวน้ำยางหรือเนื้อไม้ที่ได้จากการปลูกยางจะมากน้อยเท่าใดนั้น จะขึ้นกับปัจจัย 3 ชนิด คือ พันธุ์ สภาพห้อมล้อม และการปรับตัวของพันธุ์เข้ากับสภาพโอบนั้น ๆ ดังนั้นการจะพิพากษาใจว่าจะลงคะแนนปลูกยางพันธุ์ใดนั้น ควรตั้งมั่นหลักการว่าจะต้องเป็นจำพวกที่ให้ผลผลิตอุตดมและมีความสมควรสมกับสภาพห้อมล้อมในภูมิประเทศของชาวนาผู้ปลูก ซึ่งควรมีการสังเกตตามขั้นตอน ดังนีเหม็นยางอุดร 1. พิจารณาว่าพท.ปลูก มีสภาพแวดล้อมใดที่ไม่สมสม เป็นข้อเล็กที่มีความร้ายแรงมากน้อยเพียงใด ทำได้เกลาได้หรือไม่ และส่งผลปะทะต่อการให้ผลผลิตมากน้อยเพียงใด เช่น เป็นภูมิประเทศที่มีการกระจัดกระจายของโรคใดดุเดือด ภูมิประเทศที่มีลมแรง หรือภูมิประเทศมีความลาดชันสูง หน้าดินตื้น เหม็นยางอุดรธานี 2. พินิจพิเคราะห์ประเภทเป็นนิตย์จำพวกแต่ละประเภทจากเอกสารคำแนะนำเหม็นยางอุดรพันธุ์ยางของสถาบันค้นคว้ายาง โดยอย่างเดียวลักษณะที่อ่อนแอต่อสภาพโอบล้อมที่เป็นข้อแคบแล้วคัดออกเสียงประเภทที่รอบรู้ปลูกในพท.นั้น ๆ ได้ 3. เรียงลำดับที่ของจำพวกที่ให้ผลิตกรรมสูงจากสิ่งพิมพ์คำชักชวนจำพวกยาง แล้วลงคะแนนเสียงชนิดที่ให้ผลผลิตสูงสุดถือว่าเป็นจำพวกที่สมเพราะด้วยปลูกในทำเลที่ตั้งดังเอิ้น วัตถุเหม็นยางอุดรสภาพห้อมล้อมที่นำมาใช้เป็นข้อพิจารณาในการเลือกตั้งชนิดยาง สภาพโอบของการปลูกยาง จะรวมทั้งการเขตชาวนารม และสภาพโอบในทำเลที่ตั้งปลูก ซึ่งการชาวนาชาวไร่รมตั้งแต่การปลูกถึงการกรีดเก็บเกี่ยวข้องผลผลิตยางนั้น เป็นสิ่งของที่รอบรู้แก้ไขปัญหาและแปรได้ ดังนั้นชาวนาชาวไร่จึงควรบำเพ็ญตามคำชักชวนเพราะก่อสร้างผลจบในการปลูกยาง ส่วนสภาพโอบล้อมในเขตปลูกจัดเป็นวัตถุปัจจัยขู่เข็ญหรือวัตถุที่ไร้โอกาสออกเสียง แต่งและแปรได้ยาก แต่มีอิทธิพลต่อการให้ผลิตผล ดังนั้นการคัดออกเสียงชนิดยางจึงต้องนำเหตุนี้ มาใช้ในการพินิจพิเคราะห์การลงคะแนนชนิดยางปลูก ดังนี้ 1. เหม็นยางอุดรธานีดินและสภาพภูมิประเทศ ชนิดและเงินของดิน ดินแต่ละชนิดจะมีเงินทางเคมี และกายภาพที่แตกต่างกัน เป็นเหตุให้ มีความสมควรสมต่อการปลูกยางแตกต่างกัน ประเภทยางบางประเภทให้ผลิตกรรมได้ดีในดินที่มี ความอุดมบริบูรณ์สูง แต่จนถึงนำไปปลูกในดินที่มีความอุดมสมบรูณ์ของดินต่ำ ผลิตภัณฑ์ ลดลงหรือมีการแปรสัณฐานของตระกูล ในขณะที่บางประเภทการให้ผลิตภัณฑ์ไม่ เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมมากนัก ดังนั้นจึงจำต้องรู้ว่าดินที่ปลูกมีความอุดม บริบูรณ์มากน้อยปางใดและปฏิรูปได้หรือไม่ ในกรณีที่แต่งไม่ได้ควรเลือกพันธุ์ยาง ใดที่สมควรสมกับพื้นที่ปลูก เช่น การปลูกยางในสภาพพท.ที่มีรูปพรรณเป็นดินเหนียว มี การขับถ่ายน้ำเลว ควรเลือกปลูกพันธุ์ยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือปานกลาง ความลึกของหน้าดิน โดยปกติต้นยางปรารถนาดินที่หน้าด้านดินลึกยิ่งกว่า 1 เมตร เพราะให้ รากทำเป็นยึดเกาะได้อย่างแน่นแฟ้น การปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่อายดินตื้น จะทำให้ต้นยาง โค่นล้มง่าย ดังนั้นการปลูกยางในพท.ดังกล่าว ควรจะลงคะแนนชนิดยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือ ปานกลาง แตกกิ่งเท่าเทียม ลำดับชั้นน้ำใต้พิภพ ในสภาพตำแหน่งที่ตั้งสมสมเหตุด้วยการปลูกยาง ลำดับขั้นน้ำใต้พิภพควรลึกไม่น้อย กว่า 1 เมตร แต่มียางบางจำพวกที่เกษตรกรเก่งเลือกปลูกได้ ความลาดชันของภูมิประเทศ จำพวกยางโดยถ้วนทั่วไม่สมควรสมที่จะนำไปปลูกในตำแหน่งที่ตั้งลาดชันมาก สูงกว่า 16 องศา เช่น ตำแหน่งที่ตั้งเป็นควนเขา เนื่องมาจากจะเป็นเหตุให้ต้นยางโน้มโคลงเคลง เนื่องมาจากแตกกิ่ง และทรงพุ่มในลำดับขั้นสูง ทำให้ต้นยางโค่นล้มได้ง่าย ดังนั้นยางบางตระกูลจึงไม่สมควรสม เพราะปลูกในพื้นที่ลาดชัน แต่มียางบางตระกูลควรสมหรือพอจะปลูกได้ ในสภาพภูมิประเทศ ดังบอก 2. เหม็นยางอุดรธานีโรค ในแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง ชนิดและความดุเด็ดเผ็ดมันในการระบาดของโรค จะแตกต่างกันออกไป ตามสภาพการณ์ ที่สมสมต่อการแพร่กระจาย ดังนั้นก่อนที่จะปลูกยางควรจะเรียนและพินิจดูก่อนว่า มีโรคอะไร ระบาดบ้าง ระบาดอยู่ในระดับสาหัสมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ที่จะได้ลงความเห็นใจลงคะแนนเสียงพันธุ์ยางที่รับมือ โรคนั้นๆได้ถูกต้อง 3. เหม็นยางอุดรความดุเดือดของลม ลมเป็นสาเหตุเด่นของการฉีกขาด การหักโค่นและถอนรากของต้นยาง ในพท.ปลูกยางที่มีความแรงของลมมากกว่า 62 กิโลเมตรต่อขณะ (8 beavfort scale) เป็นระยะเวลาหลายวันในแต่ละปี นัยว่าเป็นทำเลที่ตั้งที่เสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดจากลมได้ แต่โดยตลอดแล้วในพท.ปลูกยางของรัฐไทยความแรงของลมที่เกิดขึ้นตามปกติจะมีผลทำเอาต้นยางเสียหายเล็กน้อย งดเว้นทำเลที่ตั้งในบางเมืองของภาคใต้ เช่น ตรัง จังหวัดภูเก็ต และบางบุรีในภาคตะวันออกย้วยทิศอุดร เช่น พระอินทร์ สกลนคร นครพนม จังหวัดมุกดาหาร อุดรธานี และอุบลราชธานี ที่มีความร้ายแรงของลมในเกรดปานกลาง อาจจะทำเอาต้นยางเสียหายได้ ดังนั้นการลงคะแนนพันธุ์ยางปลูกในตำแหน่งที่ตั้งจังหวัดต่าง ๆ แผนกนี้ต้องดูลงคะแนนประเภทที่จัดการลมได้ดี สัณฐานประจำพันธ์ รูปร่างปกติจำพวกที่จะต้องนำมาพินิจควบคู่กับสภาพโอบล้อม เหตุด้วยใส่ร้ายเหมาะสมใน การจดพันธุ์ยางที่จะปลูกมีหลายอย่าง เช่น 1.เหม็นยางอุดร ผลิตภัณฑ์ การพินิจผลเก็บเกี่ยวว่าดีมากน้อยเพียงใดจะพิจารณาเป็นช่วงตามอายุของการเปิดกรีด แนวโน้มของการเพิ่มเติมและลดในช่วงอายุและฤดูต่าง ๆ กราบทูลคือ พืชผลในช่วง 2 ปีแรกหลังเปิดกรีด ซึ่งเป็นช่วงต้นของการเก็บผลิตกรรมยางบางชนิด อาจจะให้ผลิตผลต่ำในช่วงแรกแต่ระยะต่อมาให้พืชผลสูงได้ ผลผลิตในช่วง 3 –10 ปีหลังเปิดกรีดเป็นช่วงที่ต้นยางให้ผลเก็บเกี่ยวได้ดี ถือว่าเป็นช่วงหลักในการได้รับผลทดแทนจากการปลูกยาง ผลผลิตในช่วงผลัดใบ การกรีดยางในช่วงผลัดใบเป็นช่วงทีมีวันกรีดเต็มที่เพราะว่าไร้ความปั่นป่วนจากฝน ควรจะเป็นประเภทที่ผลิตกรรมลดลงไม่มากนักในช่วงนี้ แต่วิธีไรก็ตามชาวนาควรจะงดกรีดยางในช่วงที่ต้นยางผลิใบอ่อน เนื่องจากจะเป็นเหตุให้ปะทะต่อการให้ผลิตผลและการเติบโตโตขึ้นของต้นยางในระยะต่อมาผลิตภัณฑ์จนถึงใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ควรเป็นประเภทที่เพิ่มให้พืชผลได้มากเมื่อมีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง 2. เหม็นยางอุดรการเจริญเติบโตเจริญเติบโตของต้นยาง ชนิดยางที่มีการเติบใหญ่โตขึ้นเร็วในระยะก่อนเปิดกรีดก็หมายมาตรว่าจะได้รับผลชดเชยเร็วขึ้น ส่วนการพัฒนาโตขึ้นระยะระหว่างกรีดจะเกี่ยวข้องพันกับการให้ผลิตผลเติมให้ในระยะต่อมา ดังนั้นการพัฒนาเจริญเติบโตจึงต้องพินิจทั้งก่อนและระหว่างกรีด 3.เหม็นยางอุดร ขนาดของทรงพุ่ม กลุ่มยางแต่ละพันธุ์จะมีประเภทการแตกกิ่งและขนาดทรงพุ่มที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ต่อหน้ากับการเขียนไว้ระยะปลูก โดยกลุ่มยางที่มีรูปพรรณการแตกกิ่งเป็นมุมโถงและทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ไม่ควรใช้ระยะปลูกระหว่างต้นชิด 4. เหม็นยางอุดรธานีความหนาปก เปลือกนอกจัดเป็นส่วนที่สำคัญของต้นยาง เพราะเป็นถิ่นให้ผลิตกรรมต่อหน้า ต้นยางควรมีความหนาความสมสมที่ควรสมทั้งเปลือกหุ้มเดิม (เฉลี่ย 6.0 – 6.5 มม. ในระยะเปิดกรีด) และกาบงอกใหม่ เหตุด้วยเปลือกไม้งอกใหม่ควรพิจารณาเวคในการงอกประกอบกิจ (เฉลี่ย 5.7 – 6.2 มม. ในปีกรีด ที่ 3) เนื่องมาจากมีความสัมพันธ์โดยตรงกับรอยแผลกรีด ตามปกติพันธุ์ยางที่ปกบางในเวลากรีดมักจะเกิดบาดลึกถึงเนื้อไม้ได้ง่าย 5. เหม็นยางอุดรรอยแผลกรีด การเกิดรอยแผลจากการกรีดยางลึกถึงเนื้อไม้ในยางแต่ละกลุ่มจะแสดงความเสียหายแตกต่างกัน บางตระกูลจะแสดงความเสียหายรุนแรงจนไม่รอบรู้กลับมากรีดซ้ำได้อีก แต่บางพันธุ์อาจจะไม่ร้ายแรงมากนัก 6.เหม็นยางอุดร ความค้านโรค โรคที่เอ้ที่เกี่ยวข้องข้องกับการปลูกยาง คือ โรคใบร่วง ใบจุด เส้นดำ และราสีชมพู ดังนั้นควรออกเสียงประเภทที่จัดการโรคที่กระจัดกระจายร้ายแรงในทำเลที่ตั้งปลูกให้ถูกต้อง ความต้านทานลม รูปร่างทรงพุ่มและความแข็งแรงของเนื้อไม้ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเด่นต่อการจัดการลม ตามปกติรูปร่างทรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่ พุ่มใบหนาแน่น และการแตกกิ่งก้านไม่เสมอภาค จะไม่สมบูรณ์ต่อการขู่กระโชกของลมที่เป็นเหตุให้กิ่งฉีกขาดหรือต้นโค่นล้มได้ง่าย 7. เหม็นยางอุดรการปลูกในภูมิประเทศคับแคบ ในกรณีที่อยากปลูกยางในเขตที่ไม่เหมาะสมบางประการ เช่นเขตที่มีหน้าดินตื้น ทำเลที่ตั้งที่มีขั้นน้ำใต้ดินสูงและพท.ลาดชัน จะต้องเลือกตั้งจำพวกยางที่เก่งปรับตัวเข้ากับสภาพตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่พอเหมาะสมนี้ได้ เพราะว่าสภาพเขตฝ่ายนี้จะมีผลต่อการเจริญเติบโตเจริญเติบโตและพืชผลต่อหน้า 8. เหม็นยางอุดรธานีการตอบสนองต่อตัวเลขต้นปลูกในแปลงในกรณีที่ใคร่ปลูกต้นชิดซึ่งมีโควตาต้นหนาแน่นมากกว่าปกติจะต้องปราศจากผลต่อการ เติบใหญ่เจริญเติบโตและผลิตผลมากนักแต่ถ้ามีมากก็จะต้องหลีกเลี่ยงจำพวกยางที่ไม่ตอบสนองต่อการปลูกต้นชิด 9.เหม็นยางอุดรธานี อาการเปลือกหุ้มแห้ง ซึ่งเป็นความผิดปกติทางสกนธ์พิทยาของต้นยางที่หลังจากกรีดมีน้ำยางไหลออกมาปางเล็กน้อยหรือไม่ไหลเลย และอาจเกิดกับต้นยางที่ยังไม่ได้เปิดกรีด โดยเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ตระกูล ยาง ระบบกรีด การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง สภาพโอบล้อมและสภาพดินที่ไม่ควรสม ซึ่งอาจเกิดจากเค้ามูลใดเหตุผลเอ็ด 1หรือหลายเหตุร่วมกัน เช่น ใช้ระบบกรีดที่มีความถี่สูงกับตระกูลยางที่เป็นเปลือกไม้แห้งง่าย กลุ่มยางที่พินิตให้ปลูก สถาบันค้นคว้ายางกรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำคำชักจูงกลุ่มยางแก่ชาวนาทุก ๆ 4 ปี โดยใช้ข่าวจากผลงานการศึกษาค้นคว้าการปฏิรูปกลุ่มยาง สำหรับชักชวนจำพวกยางที่ให้ผลเก็บเกี่ยวน้ำยางสูงเป็นหลักตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา แต่ด้วยเหตุว่าปัจจุบันนี้ไม้ต้นยางพารามีความยิ่งใหญ่แบบยิ่งต่อการรุดหน้าอุตสาหกรรมไม้ของรัฐ เป็นเหตุให้กสิกรได้รับผลตอบสนองจากผลผลิตเนื้อไม้เติมขึ้น ดังนั้นคำแนะนำประเภทยางปี 2546 สถาบันวิจัยยางจึงได้ผันแปรคำชักชวนจากเดิม โดยแบ่งจำพวกยางชักนำเป็น 3 พรรค คือ จำพวกยางที่ให้พืชผลน้ำยางสูง พันธุ์ยางที่ให้ผลิตผลน้ำยางและเนื้อไม้สูง และประเภทยางที่ให้ผลิตกรรมเนื้อไม้สูง สำหรับให้กสิกรออกเสียงตระกูลได้ตามเป้าหมายของการปลูก ประเภทยางที่แนะนำให้ปลูก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามวัตถุประสงค์ของการปลูก ดังนี้ กลุ่ม 1 ชนิดยางผลิตกรรมน้ำยางสูง เป็นพันธุ์ที่ให้ผลิตกรรมน้ำยางสูงเป็นหลัก การเลือกปลูกชนิดยางในสังคมนี้ ควรมุ่งเน้นผลิตผลน้ำยาง แวดวง 2 จำพวกยางผลเก็บเกี่ยวน้ำยางและเนื้อไม้สูง เป็นพันธุ์ที่ให้ทั้งผลิตกรรมน้ำยางและเนื้อไม้โดยให้ผลผลิตน้ำยางสูงและมีการเจริญเติบโตเจริญงอกงามดี ประเภทลำต้นตรง ให้ความจุเนื้อไม้ในส่วนต้นสูง เหม็นยางอุดร สังคม 3 ชนิดยางพืชผลเนื้อไม้สูง เป็นกลุ่มที่ให้ผลเก็บเกี่ยวเนื้อไม้สูงเป็นหลัก มีการเติบโตโตขึ้นดีมาก สัณฐานต้นตรง ให้ความจุเนื้อไม้ในส่วนลำต้นสูงมาก พืชผลน้ำยางจะอยู่ในเกรดต่ำกว่าประเภทยางในแวดวงที่ 1 และ 2 พอเหมาะเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่จะปลูกเป็นสวนป่าสำหรับการผลิตเนื้อไม้ เหม็นยางอุดรธานี พันธุ์ยางในแต่ละแวดวงที่พินิต จะแบ่งเป็น 2 ชั้น ตามรายละเอียดยิบของข่าวสาร ดังนี้ เหม็นยางอุดร พันธุ์ยางชั้น 1 สั่งสอนให้ปลูกโดยไม่เล็กเนื้อที่ปลูก พันธุ์ยางในชั้นนี้ได้ผ่านการประลองและเรียน รูปร่างต่าง ๆ วิธีละเอียดละออ เหม็นยางอุดร กลุ่มยางชั้น 2 สั่งสอนให้ปลูกโดยจำกัดเนื้อที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง แต่ละจำพวกควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ ตระกูลยางชั้นนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนลักษณะบางประการเพิ่มเติม กสิกรที่มีความปรารถนาจะคัดเลือกปลูกกลุ่มยางชั้นนี้ควรรับคำพินิตจากสถาบันวิจัยยาง

ประกาศอัพเดท

() - Discounts, Promotion & News Updateข่าวสารอัพเดท/News Update 25 พ.ค. 2563

เข้าชม 0 ครั้ง

() - Video 25 พ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

() - Video 25 พ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

() - Video 25 พ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

() - Video 25 พ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

เงินด่วนทันใจ อนุมัติเร็ว

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 22 พ.ค. 2563

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 1 ครั้ง

เงินด่วนทันใจ อนุมัติเร็ว

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานนำเข้า ส่งออก 22 พ.ค. 2563

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 2 ครั้ง

เงินด่วนทันใจ อนุมัติเร็ว

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะอะไหล่ 22 พ.ค. 2563

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 1 ครั้ง

() - Video 25 พ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก กรงกั้นเด็ก ที่กั้นเด็ก รั้วกั้นเด็ก คอกพีวีซี คอกpvc คอกเด็กพีวีซี คอกเด็กpvc คอกกั้นเด็กpvc คอกกั้นเด็กพีวีซี

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 14 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 275 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา 5,000 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ราคาน้ำยาง
  • ความต้องการ :
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 13 พ.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2560 17:07:09 น.
  • ที่อยู่ : ใต้ฟ้าบนดิน
  • จังหวัด : ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0923345567
  • Email : sritran@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน